SMPC ฟอร์มแกร่ง ติดโผ 1 ใน 11 บริษัทมหาชนไทยยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย โดย Forbes Asia’s Best Under A Billion 2023 ตอกย้ำศักยภาพผู้ผลิตถังแก๊สระดับโลก

Posted by

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC เป็นปลื้ม ติดโผบริษัทมหาชนไทยยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ปี 2023 โดย Forbes Asia’s Best Under A Billion 2023 ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ประสบความสำเร็จด้วยมูลค่าตลาด 214 ล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำองค์กรแห่งนวัตกรรม พร้อมกลยุทธ์พาธุรกิจฝ่าฟันสถานการณ์ที่ท้าทายจากวิกฤตต่างๆ

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ Best Under A Billion 2023 จากนิตยสาร Forbes Asia นับเป็นการติดอันดับครั้งแรก และเป็น 1 ใน 11 บริษัทมหาชนจากประเทศไทย ในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มียอดขาย 150 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรสุทธิ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 214 ล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจแม้ในช่วงสถานการณ์ที่ท้าทายจากวิกฤตต่างๆ ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่

พร้อมนำกลยุทธ์บริหารจัดการธุรกิจให้ควบคู่กับการอยู่ร่วมกับสังคม โดยบริษัทฯได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องจักรที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดมลภาวะทางอากาศ กลิ่น และเสียง โดยมุ่งเน้นไปในด้านการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติเพื่อช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานลงได้ในระยะยาว

สำหรับแผนธุรกิจในปี 66 บริษัทตั้งเป้าปริมาณขายเติบโตราว 20% หลังภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่สถานการณ์ปกติ อีกทั้งเตรียมแผนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุกตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่ผู้แข่งขันน้อยราย สนับสนุนอัตรากำไรของบริษัทดีขึ้น สร้างผลงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และโชว์ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

โดยสหมิตรถังแก๊ส ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็นถังสำหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม และสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจำหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา: ไออาร์ พลัส