‘เอสซีจี’ ตั้ง CEO คนใหม่ ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เริ่ม 1 ม.ค. 67 นี้

Posted by

เอสซีจี ตั้ง คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่แทน คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ที่กำลังจะครบเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ซีอีโอคนใหม่ของเอสซีจี จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และมีประสบการณ์การทำงานใน เอสซีจี ดังนี้

2543 – 2547 eCommerce and eBusiness Manager ธุรกิจเคมิคอลส์

2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมิคอลส์

2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited

2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited

2561 – 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี

2561 – 2565 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)