Building Ville ยกระดับเปิดประสบการณ์ช้อปที่สาขา-ออนไลน์ไร้สะดุด รองรับการขยายธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  

Posted by

บริษัท บิลดิ้งวิลล์ จำกัด หรือ Building Ville ประกาศก้าวย่างสำคัญ จัดเต็มระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี รองรับการใช้งานทางออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดความซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาต่อยอดระบบ E-Commerce 

การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้แก่ลูกค้า รวมถึงการขยายธุรกิจผ่านช่องทาง E-marketplace ทำให้บิลดิ้งวิลล์ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับ เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ซื้อสินค้าที่ไร้การสะดุด  

Building Ville ได้ขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ทุกแพตฟอร์ม เพื่อบริหารการจัดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานในช่วงโปรโมชัน หรือแคมเปญต่าง ๆ นายธีรชัย ชัยรุ่งอนันต์ ประธานบริษัท บิลดิ้งวิลล์ จำกัด รวมทั้งรองประธาน และคณะกรรมการ บริษัท บิลดิ้งวิลล์ จำกัด หรือ Building Ville กล่าวว่า การใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยนั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ที่เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจและยกระดับการบริการลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการทำธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  

นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีแล้ว บิลดิ้งวิลล์ยังยกระดับการบริการออฟไลน์เพื่อให้ตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาทิ บริการจัดส่งถึงที่หมวดสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ การจัดโปรโมชันหน้าร้านตามแคมเปญ เป็นต้น  

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ไร้สะดุดไปกับ Building Ville สาขาอ่อนนุช 55 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Facebook : BuildingVille
เตรียมตัวให้พร้อม…เปลี่ยนเรื่องสร้างบ้านให้เป็นเรื่องง่ายที่ Building Ville